วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นิยามในการเล่นไวโอลิน 3 ระดับ โดย Carl Flesch จาก Art of Violin PlayingCarl Flesch
(1873-1944)
Carl Flesch หนึ่งในสุดยอดปรมาจารย์ครูไวโอลินชาวฮังการี ผู้เลื่องชื่อในยุโรป ผู้ปลุกปั้นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายต่อหลายคน อาทิเช่น Ivry Gitlis, Josef Hassid, Ida Haendel, ฯลฯ 


นอกเหนือจากการสอนหนังสือแล้ว Flesch ยังแต่งหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวโอลิน รวมทั้งได้แต่งแบบฝึกหัดไวโอลินไว้หลายเล่ม

หนังสือ Art of Violin Playing ของเขา มีทั้งหมด 2 เล่ม โดยเนื้อหาในเล่มแรก จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงในการเล่นและซ้อมไวโอลิน ซึ่ง Flesch  ได้สอดแทรกหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันกับการซ้อมไวโอลินลงไปด้วย สำหรับในเล่มที่ 2 นั้น เขาได้เน้นถึงเรื่องของการตีความบทเพลงและการสร้างสรรค์เสียงไวโอลินให้เป็นศิลปะแห่งดนตรีอันแท้จริง


Art of Violin Playing
Flesch ได้ทำการนิยามการเล่นไวลินไว้ทั้งหมด  3 ระดับ ได้แก่


นิยามระดับ 1 Violin playing as a craftsmanship หรือ การเล่นแบบช่างฝีมือ  คือ ไม่ต้องคิดไร แค่ทำตามครูสอน และทำตามแบบฝึกหัด เรียนว่าซ้อมแล้วขัดเกลากันออกมาเป็นบล๊อกๆเหมือนๆกัน


นิยามระดับ 2 Violin playing as a science หรือ การเล่นโดยใช้ความคิดและรู้จักการแก้ปัญหาทางเทคนิค หรือ  ตรึกตรองด้วยลักษณะทางกายภาพ ซึ่งก็อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกว่า Flesch ได้นำความรู้ทาวิทยาศาสตร์ในเรื่องการทำงานกล้ามเนื้อมาใช้ในการแนะนำเทคนิคในการซ้อม และนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ในเรื่องของจิตวิทยามาใช้ เพื่อให้นักไวโอลินเอามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคนิค  เพื่อให้สามารถเล่นความเร็วที่ต้องการได้ พร้อมกับโทนเสียงที่ดี และถูกจังหวะ


นิยามระดับ 3 Violin playing as an art หรือ การเล่นไวโอลินโดยใช้การตีความ ความรู้สึก ความซาบซึ้ง หรือพูดง่ายๆว่า ใช้หัวใจในการเล่นไวโอลินนั่นเอง


Special Thank :  dave bartus
More info  : http://www.carl-flesch.de/


1 ความคิดเห็น: