วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Quote เกี่ยวกับ Horowitz

"Perfect itself is imperfect"


"My face is my passport"


“I am a general. My soldiers are the keys and I have to command them.”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น